Tính minh bạch ảnh hưởng tới “sự sống còn” của doanh nghiệp

Đứng từ góc độ bên ngoài, tính minh bạch quan trọng với doanh nghiệp vì chúng ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu và lợi nhuận kinh doanh. Theo khảo sát từ Label Insight, 94% người tiêu dùng thừa nhận họ trung thành hơn với các nhãn hàng có sự minh bạch thông tin cao. Ngoài ra, 73% số người được hỏi cũng tỏ ra sẵn sàng chi trả thêm cho sản phẩm/ dịch vụ của các tổ chức này.

DMPWINDOW nhận thức và đề cao tính minh bạch trong hợp đồng ký kết với khách hàng và đối tác.

hợp đồng minh bạch dmpwindow

Thực tế, mỗi khách hàng và đối tác đều mong muốn được coi trọng và tin tưởng. Việc doanh nghiệp minh bạch hóa toàn bộ các hoạt động, hợp đồng hợp tác thể hiện sự tin tưởng và sẵn sàng trao ngược lại sự tin tưởng gấp đôi điều đó tới doanh nghiệp sau khi đã nhận về. Với một sự tin tưởng cao độ, quý khách hàng và đối tác sẽ gắn bó với DMPWINDOW lâu dài. Đó chính là niềm mong mỏi của chúng tôi.