DMPWINDOW Sứ Mệnh Tầm Nhìn & Giá Trị Cốt Lõi

  • Sứ Mệnh: DMPWINDOW mang trên mình Sứ mệnh: Mang lại những không gian sống hiện đại; tiện nghi cho tất cả các khách hàng. Nâng cao điều kiện sống và làm việc của con người. Đồng thời tạo ra nhiều giá trị mới cho cổ đông nói riêng và toàn xã hội nói chung
  • Tầm Nhìn: DMPWINDOW mong muốn & cam kết sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất và lắp đặt các sản phẩm nhôm kính cao cấp hàng đầu Việt Nam cả về chất lượng & dịch vụ sản phẩm. Phát triển ngày càng lớn mạnh và nâng cao uy tín trên thị trường

Giá Trị Cốt Lõi: 

 “Văn hóa tổ chức” được xây dựng dựa trên 5 Giá trị cốt lõi đã tạo nên sức mạnh của DMPWINDOW và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ chức, mang lại thành công cho khách hàng.  

1. Khách hàng là trọng tâm

“Vì chúng ta chỉ thành công khi khách hàng thành công”

DMPWINDOW luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng trong mọi suy nghĩ, hành động để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi bảo vệ lợi ích khách hàng thông qua việc cam kết về chất lượng của sản phẩm, dịch vụ.

2. Đổi mới và sáng tạo

“Để luôn dẫn đầu”

Toàn thể cán bộ nhân viên luôn sẵn sàng đón nhận và dẫn dắt sự thay đổi hướng đến cách làm mới tạo ra kết quả mới, cách làm đột phá tạo ra kết quả vượt trội.

3. Hợp tác vì mục tiêu chung

“Tạo nên sức mạnh tập thể để cùng tổ chức phát triển bền vững & thành công vượt trội”

Sức mạnh của DMPWINDOW được tạo ra từ một tập thể với nền tảng là những thống nhất trong suy nghĩ, trong hành động.

4. Phát triển bản thân

“Để có khả năng nắm bắt cơ hội phát triển cùng với tổ chức”

Tại DMPWINDOW, các Cán bộ nhân viên luôn chủ động học hỏi, nâng cao năng lực và luôn đặt mục tiêu cao để phát triển bản thân, cũng như đồng hành cùng sự phát triển của tổ chức. Đồng thời, tổ chức cũng cam kết tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân.

5. Làm việc hiệu quả

“Để mang lại thành công lớn hơn với nguồn lực phù hợp”

Với mục tiêu “Mọi hành động đều hướng tới kết quả cụ thể, rõ ràng”, chúng tôi luôn làm việc có kế hoạch và kỷ luật thực thi, đảm bảo phân bổ và tối ưu hoá nguồn lực.